Czym są odpady przemysłowe i co z nimi robić?

Odpady przemysłowe mogą stanowić duże zagrożenie dla środowiska naturalnego, dlatego konieczna jest ich prawidłowa utylizacja. Gdzie najczęściej powstają odpady przemysłowe? W jaki sposób można je ponownie wykorzystać? Przedstawiamy garść przykładów oraz sposoby na poradzenie sobie z problematycznymi odpadami.

Czym są odpady przemysłowe?

Obowiązująca ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21) definiuje odpady jako nieprzydatne substancje i przedmioty, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do pozbycia się których jest zobowiązany. Co prawda w ustawie tej nie znajdziemy jednoznacznej definicji odpadów przemysłowych, ale zwyczajowo uznaje się za nie wszystkie inne odpady, które nie należą do grupy komunalnych.

Zgodnie z klasyfikacją odpadów, którą określa Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020 poz. 10), do odpadów przemysłowych zaliczymy więc między innymi:

 • odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin,
 • odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej oraz organicznej,
 • odpady z procesów termicznych, w tym np. pochodzące z przemysłu energetycznego,
 • odpady niebezpieczne, pochodzące np. z transportu czy służby zdrowia (placówek medycznych i weterynaryjnych).

W uproszczeniu można przyjąć, że odpady przemysłowe są skutkiem ubocznym procesu produkcji i występują w wielu gałęziach gospodarki. Są wytwarzane w zakładach produkcyjnych, budowlanych, fabrykach, ale również magazynach, warsztatach samochodowych czy placówkach opieki medycznej. Powstają również w wyniku działalności wydobywczej (górniczej), w ramach przemysłu hutniczego oraz energetycznego.

Odpady przemysłowe – przykłady

Niemal wszystkie pozycje w rządowym “Katalogu odpadów” (załącznik do wspomnianego już Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów) to właśnie odpady przemysłowe. Jakie odpady możemy do nich zaliczyć?

W kategorii odpadów przemysłowych stałych to przede wszystkim:

 • tworzywo sztuczne,
 • złom,
 • odpady z przemysłu tekstylnego, skórzanego i futrzarskiego,
 • pozostałości z warsztatów.

Do grupy odpadów przemysłowych płynnych zaliczymy z kolei między innymi:

 • farby,
 • ciecze chemiczne,
 • osady z zakładowych oczyszczalni ścieków.

Odpady przemysłowe to także między innymi zużyty sprzęt elektroniczny, odpady organiczne pochodzące z zakładów spożywczych, barwniki i pigmenty używane przez przemysł tekstylny czy odpady z zakładów fotograficznych.

Jak można wykorzystać odpady przemysłowe?

Odpady przemysłowe stanowią poważne zagrożenie dla środowiska – mogą zanieczyszczać wodę, przenikać do gleby, przechodzić do atmosfery, są też niebezpieczne dla zdrowia ludzi i zwierząt.

Pewne składniki zawarte w niektórych rodzajach odpadów mogą jednak przyczynić się do poprawy stanu ekosystemu. Mowa tu np. o fosforze, który można zastosować do odnowy terenów zielonych, ponieważ jest jednym ze składników pokarmowych roślin. Wykorzystuje się go między innymi przy produkcji nawozów mineralno-organicznych.

Odpady, których nie można ponownie wykorzystać, należy zutylizować w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami określonymi w Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. W praktyce oznacza to przekazanie ich do firmy posiadającej zezwolenie na odbiór, transport i utylizację odpadów przemysłowych.

Kontenery na odpady przemysłowe

Przedsiębiorstwa, których działalność wiąże się z powstawaniem dużej ilości odpadów przemysłowych, mogą zamówić wysokiej jakości kontenery służące do gromadzenia i wywozu śmieci. Kontenery są pojemne, odporne na działanie szkodliwych czynników zewnętrznych, wykonane z wytrzymałych materiałów i zapewniają bezpieczne przechowywanie oraz transport odpadów przemysłowych.

Firma Ekombud oferuje różnego rodzaju kontenery – odkryte, z rozsuwanym dachem czy możliwością zamocowania plandeki. Kontener 20 DH o pojemności 20 m3 jest przystosowany do transportu hakowego i wyposażony w rolki jezdne. Posiada uszczelnianą klapę. Można w nim gromadzić oraz transportować zarówno odpady płynne, jak i stałe – przemysłowe i z oczyszczalni. Pojemnik jest odporny na działanie kwasów.

Podobny model – kontener KP 20 DH odkryty jest przeznaczony do gromadzenia płynnych odpadów przemysłowych, a także wywozu nieczystości z oczyszczalni – osadów, szlamów i nie tylko.

Z kolei kontener KP 30 z rozsuwanym, dwudzielnym dachem ma pojemność 30 m3. Wyposażony we wrota oraz rolki jezdne, został przystosowany do transportu hakowego.

Źródło tekstu: https://ekombud.pl/blog/czym-sa-odpady-przemyslowe-i-co-z-nimi-robic/

Close