Dekarbonizacja przemysłu – zaawansowane rozwiązania dla przyszłości

Więcej na temat energii z odzysku na dalkiapolska.com.

Na skutek rozkwitu przemysłu pojawił się gwałtowny wzrost zapotrzebowania na energię nieodzowną do zasilania procesów produkcyjnych. Ogromne zużycie energii, jak również uzmysłowienie sobie jej marnowania na licznych etapach produkcyjnych prowadzi do tego, że przedsiębiorstwa wypatrują pionierskich rozwiązań, które nie tylko zredukują koszty działalności, ale też przyczynią się do powstrzymania niepożądanego ich wpływu na ekosystem.

Krótko o dekarbonizacji przemysłu

Dekarbonizacja przemysłu to proces, który dąży do wzmocnienia autonomii energetycznej przemysłu przez wprowadzanie rozwiązań pozwalających na sprawniejsze wykorzystywanie źródeł energii, np. poprzez zwiększenie udziału elektryfikacji czy zredukowanie zużycia gazu i węgla. Osiągnąć te cele można dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, takim jak kogeneracja, która polega na generowaniu w ramach jednego procesu technologicznego ciepła i energii elektrycznej, lub trigeneracja, która prócz energii i ciepła w trakcie pojedynczego procesu technologicznego wytwarzany jest także chłód.

W licznych sferach przemysłu możliwe jest dodatkowo korzystanie z energii z odzysku, czyli tzw. “czystej energii”. To energia, która powstaje na rozmaitych etapach produkcji i która z reguły bywa po prostu uwalniana, a co za tym idzie – bezsensownie trwoniona. Tymczasem odzyskiwanie tej energii, a następnie ponowne jej użycie daje z czasem duże oszczędności, a zarazem przyczynia się do redukcji śladu węglowego, za który odpowiada zakład produkcyjny.

Czemu dekarbonizacja przemysłu jest istotna?

W czasie globalnej świadomości negatywnego oddziaływania ludzkości na otoczenie oraz wiedzy, że złoża gazu i ropy za kilka dekad się wyczerpią, konieczność dekarbonizacji przemysłu stała się priorytetem dla gospodarki, bo jest gwarancją jej rozwoju w kolejnych dekadach. Skierowanie przemysłu ku korzystaniu z energii odzyskanej i odnawialnej to jedyna metoda do zapewnienia zakładom produkcyjnym niezależności energetycznej. Owszem, zastosowanie takich procesów pochłania spore koszty, jednak w ostatecznym rozrachunku pożytek jaki one dają, zupełnie je równoważą. Oszczędności związane z obniżeniem wydatków ponoszonych na kupno energii już po kilku latach potrafią zwrócić koszt poniesiony na taką inwestycję. Natomiast redukcja śladu węglowego przemysłu i jego negatywnego wpływu na otoczenie to już zysk dla całej ludzkości.

Dane:
Dalkia Polska Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa

Tel.: +48 22 228 73 10

Close