Aplikacja Flobo – automatyczna windykacja należności

tania windykacja

Jest dużo różnych powodów, dlaczego klienci nie płacą w terminie za zrealizowane zlecenie. Problem z przeterminowanymi płatnościami dotyczy nie tylko przedsiębiorców, którzy oferują usługi B2B, ale również firmy z profilem działalności kierowanym do osób prywatnych.

Robot Flobo do księgowania faktur z modułem automatycznej windykacji

Przedsiębiorca ma prawo dochodzić niespłaconych należności poprzez proces windykacji długu. Choć termin ten wielu osobom źle się kojarzy, tak naprawdę oznacza to procedurę w ramach której podejmuje się wobec dłużnika stosowne działania zgodne z obowiązującymi normami prawnymi. Czynności te zmierzają do wyegzekwowania spłaty zaległości. To tzw. windykacja polubowna, innymi słowy cykliczne monitowanie nieterminowego kontrahenta i przypominanie o wymogu przelania opłaty. O ile ta strategia dochodzenia należności pozostanie bez odzewu, następną opcją jest windykacja sądowa. Jeżeli przedsiębiorstwo współpracuje z kilkudziesięcioma czy z kilkuset klientami i każdego miesiąca generuje podobną ilość faktur oraz paragonów, prawdopodobieństwo, iż jakiś procent opłat nie zostanie uiszczony w ustalonym terminie bez wątpienia się zwiększa. W organizacji całego procesu związanego z księgowaniem wpłat pomoże robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który posiada też opcję prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – proces upominania o konieczności opłacenia faktury

Robot Flobo nie tylko sprawdza, czy na konto bankowe wpłynęła płatność od kontrahenta, ale w razie stwierdzenia jej braku w wyznaczonym czasie, inicjuje ona procedurę przypominania o obowiązku opłacenia faktury. Przedsiębiorca wykorzystujący to narzędzie może przygotować własne harmonogramy działań podejmowanych wobec opieszałych klientów, wyznaczając m.in. odstęp czasu między wiadomościami upominającymi. Przypomnienie o zbliżającym się terminie płatności za fakturę przesyłana jest z aplikacji dodatkowo przed jego wygaśnięciem do tych klientów, którzy w poprzednim kwartale dwa razy spóźnili się z wykonaniem przelewu lub którzy nie dokonali wpłaty w terminie w ostatnim miesiącu. Jeżeli notyfikacje nie przyniosą efektów, następnymi etapami automatycznej windykacji podejmowanymi przez robota Flobo jest przygotowanie noty księgowej o równowartości 40 EUR oraz zgłoszenie informacji o dłużniku do Biura Informacji Gospodarczej. Ostatecznie, pod warunkiem, że wymienione wyżej kroki zadziałają, aplikacja prześle sprawę do e-sądu.

Użycie aplikacji do automatycznej księgowości oraz windykacji oszczędza czas poświęcany na monitorowanie wpływających należności, a po pewnym okresie przynosi też wyraźną poprawę terminowości u kontrahentów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]

Close