Dowiedz się, jak wygląda faktura proforma na https://ihpweb.pl/co-to-jest-faktura-proforma/.

Każdy kto prowadzi własną firmę, ale też i gros osób dokonujących zakupów online, spotkał się choć raz z fakturą proforma. Nie każdy jednakże wie, czym w rzeczywistości jest ten dokument i czym różni się on od tradycyjnej faktury.

Proforma nie jest potwierdzeniem nabycia towaru

Po łacinie pro forma znaczy „tymczasowo”, stąd nieraz spotykamy się z tłumaczeniem, że faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I rzeczywiście, faktura tego rodzaju nie jest dokumentem księgowym, a więc nie uwzględnia się jej w księdze przychodów i rozchodów lub w ewidencji księgowej. Rekomenduje się jednak zostawić ją np.dla celów informacyjnych.

Faktura proforma powinna być traktowana wobec tego jako dowód handlowy, który formą zaproponowania pewnej oferty. Nie stanowi potwierdzenia zrealizowania usługi ani kupna towaru, zatem zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług nie powoduje następstw w obszarze podatku VAT. Czy zatem faktura proforma jest zobowiązująca? Nie, bo mówi o usłudze czy też sprzedaży, która jeszcze nie jest wykonana, toteż warunki transakcji w niej sformułowane mogą wciąż być zmienione.

Jak wygląda i kiedy można wystawić fakturę proforma?

Faktura proforma posiada te same elementy i wygląda podobnie jak faktura VAT, m.in.:

  • dane stron (odbiorcy i wystawcy),
  • miejsce oraz datę jej wystawienia,
  • nazwę towarów albo usług, stanowiących przedmiot transakcji (wespół z wskazaniem ich ilości, jednostek miary itd.),
  • wartość netto i brutto (zarówno konkretnych towarów i usług, jak i wartość całości zamówienia) zapisana również słownie,
  • stawka i naliczona z tego tytułu kwota podatku VAT,
  • informacja o zakresie naliczonych zniżek,
  • określenie prognozowanego terminu realizacji usługi lub doręczenia towaru,
  • wskazanie terminu zapłaty.

Taką fakturę trzeba oznakować wyraźnie w nagłówku określeniem “PRO FORMA”, aby nie było żadnych trudności z rozróżnieniem tego dokumentu od stosownej faktury VAT, generującej następstwa podatkowe. Powinno się również mieć na uwadze, że ten typ faktury nie zwalnia z konieczności dostarczenia kontrahentowi wiążącej faktury VAT. Co ważne, faktury proforma nie można wystawić w przypadku, gdy klient przeleje już zaliczkę albo zapłaci w całości za przedmiot transakcji.

Close