Krajowy System e-Faktur i faktury ustrukturyzowane

E-faktury - uzupełnij swoją wiedzę!

System faktur ustrukturyzowanych miał pierwotnie funkcjonować już w październiku 2021 r., jednakże finalnie osobom prowadzącym działalność gospodarczą na udostępnienie Krajowego Systemu e-Faktur przyszło poczekać do 2022 r. Projekt wystartował w dniu 1 stycznia 2022 r. Po rocznym okresie przejściowym, w którym korzystanie z KSeF jest opcjonalne, począwszy od stycznia 2023 r. będzie to wymogiem dla wszystkich czynnych podatników VAT, jak i dla osób prowadzących działalność zwolnionych z tego podatku.

Faktura ustrukturyzowana – jednolity format dokumentów

Faktura ustrukturyzowana to innymi słowy dokument elektroniczny, który posiada ściśle określoną strukturę informacji zakodowanych z użyciem znaczników XML. Ten sposób kodowania praktycznie niewiele mówi osobie, która nie ma wiedzy jak go odczytać, lecz dla właściwej aplikacji do rozliczania oraz wystawiania faktur dokument tego typu jest w pełni czytelny. Fakt, że faktury otrzymują ujednolicony format sprawia, że bez względu na to które aplikacje księgowe wykorzystują obie strony transakcji, informacje zawarte w fakturze ustrukturyzowanej pozostaną rozszyfrowane tak samo. Jest to znamienny krok do przodu zwłaszcza dla biur rachunkowych, które do tej pory często mają do czynienia z przypadkami nieprawidłowego przeniesienia w aplikacji księgowej informacji z faktur podsyłanych przez klientów w formie pliku PDF albo fotografii faktury papierowej. Faktura ustrukturyzowana zupełnie wyklucza ewentualność pomyłki przy przenoszeniu danych z faktury przez pracownika biura rachunkowego, a także nieprawidłowego ich odczytania przez oprogramowanie do optycznego rozpoznawania znaków.

Krajowy System e-Faktur – dokładniejsze uszczelnienie systemu podatkowego

Każdy właściciel firmy z początkiem stycznia 2021 r. może wystawić oraz odebrać fakturę ustrukturyzowaną za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur udostępnionego przez Ministerstwo Finansów. Dzięki KSeF osoby prowadzące działalność gospodarczą m.in. są zwolnieni z obowiązku przesyłania pliku JPK_FA, szybciej otrzymają zwrot VAT oraz zyskują poprawę bezpieczeństwa rozliczeń, bowiem mogą być pewni, iż faktury się nigdzie nie zapodzieją (KSeF przetrzymuje dane o nich przez dekadę). Z kolei Ministerstwo Finansów zdobywa instrument, który umożliwia bardziej wnikliwą kontrolę systemu podatkowego, a zatem lepiej zapobiega patologiom w sferze podatku dochodowego, VAT oraz akcyzowego. Co istotne, konieczność stosowania KSeF nie zamyka drogi do używania zewnętrznej aplikacji do księgowania, lecz musi ona być zintegrowana z Krajowym Systemem e-Faktur.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]

Close