Uzupełnij swoje wiadomości o metodzie kasowej.

Właściciele firm najczęściej rozliczają się z fiskusem przy użyciu metody memoriałowej, według której obowiązek zapłaty podatku VAT powstaje w momencie wystawienia faktury za realizację usług lub sprzedaż towaru. W tej sytuacji urząd skarbowy nie wnika czy na rachunek rozliczeniowy płatnika VAT wpłynęła opłata od kontrahenta. W metodzie kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług następuje dopiero po przelaniu od kontrahenta opłaty.

Metoda kasowa – jakie warunki należy spełniać, żeby z niej skorzystać?

Brak pojawienia się na rachunku opłat w terminie to nie rzadkość. Przedsiębiorcy czasem znajdują się w położeniu, kiedy muszą kilka razy przypominać kontrahentowi o uiszczeniu opłaty za dostarczone towary bądź wykonane usługi. Gdy to zdarza się coraz częściej, nawet dobrze radzące sobie przedsiębiorstwo może liczyć się z stratą płynności finansowej, nie opłacić wszystkich podatków na czas i finalnie narazić się na wysokie grzywny nałożone przez fiskusa. Na szczęście mali przedsiębiorcy, czyli firmy których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym zamknął się razem z podatkiem w kwocie 2 mln euro, są uprawnieni do korzystania z metody kasowej odkładając w ten sposób termin rozliczenia się z podatku do momentu otrzymania wpłaty od kontrahenta. Ze względu na wymieniony powyżej limit z metody kasowej może skorzystać większość polskich przedsiębiorców, aczkolwiek muszą oni mieć świadomość, iż korzystanie z tej metody rozliczenia działa też w odwrotnym kierunku. Gdy zatem sami mają problemy z dotrzymaniem terminów opłat, nie będą mogli potrącić podatku VAT z faktury zakupowej dopóki nie uiszczą danej należności. O zamiarze skorzystania z metody kasowej należy powiadomić urząd skarbowy dostarczając druk VAT-R. Niezbędne jest także przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT i obligatoryjne opisanie wszystkich wystawianych faktur adnotacją “metoda kasowa”.

Z jakiego powodu księgowi odradzają firmom metodę kasową?

Metoda kasowa rozliczenia podatku Od towarów i usług jest w wielu przypadkach odradzana mniejszym przedsiębiorcom przez prowadzące ich biura rachunkowe. Zwykle powodem tego jest kwestia codziennego pilnowania otrzymywanych opłat związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa zmusza bowiem do stałego ich pilnowania, żeby nie przegapić terminu uiszczenia podatku VAT. W przypadku firm, które wysyłają miesięcznie kilkanaście faktur nie jest to skomplikowane. Natomiast już przy kilkuset dokumentach nadzór przelewów pojawiających się na rachunku firmowym może zajmować nawet parę godzin dziennie. Dla takich przedsiębiorstw polecanym rozwiązaniem, które zapewnia zmniejszenie niebezpieczeństwa omyłek przy księgowaniu i lepsze gospodarowanie czasem, jest zastosowanie oprogramowania służącego do automatycznego monitoringu należności, jakim jest Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]

Close