Sterowniki PLC umożliwiają precyzyjne kontrolowanie działania maszyn przemysłowych. Korzystając z nich jesteśmy w stanie uczynić bardziej skutecznym działanie wszystkich zakładów, a dzięki możliwości programowania bez trudu dopasować do konkretnych wymagań.

Jak działają sterowniki PLC?

Tym, co wyróżnia je na tle zwykłych kontrolerów jest fakt, iż ich praca jest cykliczna. Sterownik PLC wypełnia krok po kroku każdy z rozkazów znajdujących się w algorytmie, a kiedy ten się skończy, powtarza określony proces, sprawdza stany wejść i eksportuje je do osobnego pliku, a potem rozpoczyna wykonywanie kodu jeszcze raz. Języki, służące do tworzenia algorytmów sterujących działaniem kontrolerów dostarczane są zwykle przez ich producentów.

Sterowniki PLC – od lat 60 do dziś

Pierwsze sterowniki PLC pojawiły się w drugiej połowie lat 60 dwudziestego wieku. Z początku wykorzystywane były w zakładach z Ameryki Północnej oraz zachodnich Niemiec, ale już po paru latach zaczęły być używane także za Żelazną Kurtyną. Pierwsze takie kontrolery zjawiły się w naszym kraju w latach siedemdziesiątych, a ich regularna produkcja zaczęła się w drugiej połowie tej dekady.

Rodzaje sterowników PLC

Najpopularniejszym rodzajem kontrolerów PLC są kontrolery kompaktowe, pozwalające na pracę na pojedynczym podzespole. Poza tym, produkuje się również kontrolery modułowe różnych wielkości i kontrolery rozproszone, które tworzą różne podzespoły sterowane główną jednostką.

Dobre strony sterowników PLC

Sterowniki PLC, pomimo dość dużych cen, umożliwiają zmniejszenie wydatków na eksploatację maszyn fabrycznych. Nie są duże, a bardzo zmniejszają ryzyko pojawienia się błędów.

Close