Badania operatorów – kto je przeprowadza?

Jeśli chcesz zlecić badania operatorów Bielsko, wejdź na www.badaniabielsko.pl

Do pracy w różnego typu profesjach wymagane są odpowiednie predyspozycje psychiczne. By sprawdzić, czy dana osoba je posiada, wykonuje się specjalne testy. By je przeprowadzić, należy udać się do pracowni psychologicznej, a na ich charakter w największym stopniu wpływa rodzaj zawodu, w jakim chce pracować badany. Odmienne testy wykonywane są dla prawników, odmienne zaś dla operatorów wózków widłowych czy suwnic. Jak łatwo się domyślić, te drugie badania są wykonywane dużo częściej. Warto zatem napisać parę zdań na temat tego, jak one wygląda, jakie akty prawne regulują ich specyfikę oraz jakie predyspozycje są w ich trakcie najważniejsze.

Prawo a badania operatorów

Częstotliwość oraz specyfikę badań operatorów wózków widłowych i pozostałych maszyn stosowanych w fabrykach określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1996. W jego myśl badania operatorów muszą być przeprowadzane co trzy lub cztery lata, z wyjątkiem kandydatów po 50 roku życia – ci mają obowiązek do przeprowadzania badań co 2 lata. Warto przy tym nie zapominać, iż wygląd testów może zostać zmieniony, jeżeli wykonujący je specjalista stwierdzi, iż konieczne są inne testy lub poszczególne elementy są w tym przypadku niepotrzebne.

Jak przebiegają badania operatorów?

Pierwszym elementem badań operatorów jest badanie osobowości, mające zwykle formę papierowego testu oraz test badający zdolności intelektualne. Potem przeprowadzane są badania na refleks, opierające się najczęściej na naciśnięciu odpowiedniego guzika po zaświeceniu się diody oraz sprawdzeniu, czy kandydat potrafi wystarczająco szybko zahamować. Badania operatorów to także badania zdolności percepcji odległości oraz wzorku – te ostatnie najczęściej przeprowadzane są w ciemni i z zastosowaniem stereometru.

Dane:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]

Close