Chroń budynek przed wilgocią – o hydroizolacji fundamentów

Ochrona fundamentów przed szkodliwym oddziaływaniem wody, wilgoci i chłodu jest jednym z najważniejszych etapów budowy solidnego, bezpiecznego budynku. Wilgoć wnikająca w mury z czasem spowoduje uszkodzenia ich struktury, a wykwity pleśni oraz grzybów za czasem odbiją się negatywnie na samopoczuciu ich rezydentów.

Komu zlecić realizację hydroizolacji fundamentów?

Projektując budowę obiektu, warto zlecić przygotowanie najlepszej metody hydroizolacji zawodowcom, którzy mają wieloletnie doświadczenie nie tylko w zabezpieczaniu przed wodą nowych budowli, ale także w odtwarzaniu hydroizolacji w tych już istniejących. Wiedzą oni, jakich pomyłek wystrzegać się oraz jakie technologie i materiały hydroizolacyjne sprawdzą się dobrze w konkretnym przypadku. Wszak wykorzystanie stosownych technik izolacji fundamentów może różnić się w zależności, czy zamierzane jest wykonanie ścian i ław fundamentowych, fundamentów z bloków betonowych bądź osadzenie budowli na płycie fundamentowej. Ważna jest też szczegółowa analiza warunków wodnych na obszarze, na którym planowana jest budowa. Za jej pomocą można sprawdzić czy niezbędna jest izolacja przeciwwilgociowa (realizowana na gruntach, w które woda błyskawicznie wsiąka i nie spiętrza się w pobliżu fundamentów) czy może przeciwwodna (tam, gdzie pojawia się groźba podtopień lub gleba jest na tyle spoista, iż po opadach fundamenty stoją w wodzie długi czas).

Sposoby hydroizolacji fundamentów

W zależności od rodzaju fundamentów, do ich zabezpieczenia przed wilgocią wykorzystuje się różne strategie. Płytę fundamentową, na której zwykle stawia się budowle tam gdzie jest wyższy poziom wód gruntowych, można izolować od spodu przygotowując warstwę izolacji ciężkiej. Z kolei nową betonową ścianę fundamentową można pokryć warstwą uszczelniającej wyprawy cementowej, przy czym najlepiej nanieść ją zarówno na zewnętrznej, jak i wewnętrznej powierzchni. W przypadku ścian z cegły najlepiej zda egzamin wykorzystanie izolacji pionowej i poziomej, która zablokuje kapilarne wnikanie wody w mury.

Wykonawstwo hydroizolacji fundamentów także należy zlecić profesjonalistom, gdyż nagminnym błędem niewykwalifikowanych ekip jest nie zastosowanie się do wskazówek wyszczególnionych w projekcie wykonawczym (m.in. tych dotyczących warunków i procedur aplikacji materiałów izolacyjnych) bądź zastosowanie ich tanich zamienników, nie posiadających analogicznych własności wodochronnych. Niepoprawne ukończenie prac czy wykorzystanie materiałów nieadekwatnych do stopnia obciążenia wilgotnością może powodować, iż będzie ona nieefektywna.

Close