Jak w przybliżeniu oszacować koszt usługi tłumaczenia przysięgłego?

Zobacz więcej szczegółów o cenniku tłumaczeń z języka ukraińskiego na tlumaczalnia.pl/ceny/.

Na skuter otwarcia się naszego kraju na firmy z całego świata pojawił się większy popyt na usługi translatorskie. Każdego dnia polscy tłumacze przygotowują multum zwykłych i specjalistycznych tłumaczeń na mniej lub bardziej powszechne języki, zarówno na zamówienie osób prywatnych, jak i różnych firm.

Mimo, iż online bez problemu da się znaleźć darmowe narzędzia do translacji, nadal nie przejmą one obowiązków zawodowych tłumaczy, bowiem skorzystanie z ich pomocy jest nierzadko koniecznością, przykładowo jeżeli musimy dostarczyć poświadczone tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich przypadkach próbujemy wstępnie obliczyć cenę tłumaczenia. Od czego zatem zależna jest cena przekładu?

Język, czas realizacji, stopień trudności tłumaczenia – to ma wpływ na finalny koszt usługi

Finalny koszt przekładu tekstu determinują wyliczone poniżej elementy:
1. Kierunek tłumaczenia. Przekład na język polski jest zwyczajowo o wiele tańszy aniżeli tłumaczenie na język obcy.
2. Język, z którego bądź na który planujemy przełożyć tekst. Przekład z popularnych języków romańskich (włoski, hiszpański) albo germańskich (angielski, niderlandzki) będzie najczęściej tańszy niż translacja z mniej modnych pośród tłumaczy języków słowiańskich (m.in. rosyjskiego, słoweńskiego, ukraińskiego) bądź wschodnioazjatyckich (japońskiego, koreańskiego).
3. Termin realizacji przekładu. Jak przy każdej usłudze, gdy zamawiamy coś “od ręki” powinniśmy szykować portfel na większy wydatek.
4. Poziom skomplikowania tłumaczenia bądź problematyka tekstu. Translacja podręczników medycznych, prac naukowych czy umów handlowych kosztuje więcej, dlatego że tłumacz musi posiadać nie tylko znajomość słownictwa reprezentatywnego dla konkretnej branży, lecz również stosowną wiedzę, by poprawnie zinterpretować tekst wyjściowy i nie dopuścić do popełnienia przy przekładzie karygodnych błędów.

Przekład poświadczony a zwykły

Warto nadmienić, że tłumaczenie wszelkiego rodzaju dokumentów jak np. prawo jazdy bądź świadectwa szkolne (dyplom ukończenia studiów, zaświadczenie uczestnictwa w kursie), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie nazywa się przysięgłym, gdyż tłumacz obligatoryjnie potwierdza go pieczęcią ze swoim nazwiskiem i numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o tym tłumaczeniu zapisuje w indeksie, gdzie oznacza czy przekład powstał z kopii, odpisu bądź oryginału, jak również nadaje mu odrębny numer. Tłumacze przysięgli przeważnie mają sztywny cennik za przekład najpopularniejszych świadectw oraz dokumentów, natomiast w razie niezbędności zlecenia tłumaczenia poświadczonego innych dokumentów, koszt usługi wylicza się zawsze od długości tekstu końcowego (nie tego, z którego tłumaczymy). W tłumaczeniu zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, tymczasem w tłumaczeniu poświadczonym – 1125 znaków.

Dane:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]

Close