Kto może zostać detektywem?

Usługi prywatnych detektywów cieszą się popularnością. Postanawiamy o ich wynajęciu nie tylko w wypadku kłopotów rodzinnych. Ich usługi bywają pomocne też dla pracodawców – pozwalają np. zweryfikować czy pracownik będący na L-4 naprawdę nie jest w stanie pracować lub czy informacje zawarte przez niego w CV są zgodne z prawdą. Warto więc dowiedzieć się nieco na temat tego, jakie kwalifikacje powinien mieć detektyw i w rozstrzygnięciu których zagadnień może nam pomóc.

Detektyw – praca tylko z licencją

Nie wszyscy mogą wykonywać pracę prywatnego detektywa. Aby legalnie wykonywać ten zawód, należy posiadać stosowną licencję, która wydawana jest po zaliczeniu państwowego egzaminu. Wspomnijmy jeszcze, że osoby podchodzące do testu muszą także spełnić uprzednio wskazane wymagania. Najistotniejsze z nich to posiadanie obywatelstwa jednego z krajów należących Unii Europejskiej, minimum średniego wykształcenia oraz świadectwa o nieposzlakowanej opinii wydanego przez komendanta powiatowego lub miejskiego Policji. Wymogiem jest też niekaralność, a odnośnie byłych funkcjonariuszy służb mundurowych – brak zwolnienia dyscyplinarnego. Co istotne, kandydaci na detektywów muszą ukończyć 21 lat.

W jakich przypadkach szukać pomocy detektywa?

Większość zadań, które realizują detektywi dotyczy różnego typu kwestii rodzinnych. Do biura detektywistycznego możemy zgłosić się między innymi kiedy podejrzewamy, iż nasz towarzysz życia nie jest wierny lub nie mamy pewności, czy drugi rodzic naszego dziecka właściwie sprawuje nad nim opiekę. Prywatny detektyw pomoże nam również określić rzeczywistą wysokość dochodów byłego partnera, co bywa bardzo przydatne podczas spraw o ustalenie wysokości alimentów.

Close