Na czym polegają badania psychologiczne kierowców?

Badania psychotechniczne Bielsko - kliknij tutaj po dalsze informacje o tych usługach

Przepisy prawne nakładają na niektórych kierowców obowiązek wykonania badań psychotechnicznych i psychologicznych. Czym one są i kto ma obowiązek je wykonać?

Badania psychologiczne kierowców – komu potrzebne?

Nie każdy kierowca musi poddać się tego typu badaniom. Są one niezbędne w przypadku przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych, dla instruktorów nauki jazdy oraz egzaminatorów, kierowców tramwajów i pojazdów uprzywilejowanych. Widać więc, iż są to badania niezbędne w przypadku kierowców zawodowych. Pozostałych kierowców mogą dotyczyć jedynie w sytuacji, kiedy zostaną oni skierowani na nie przez odpowiednie instytucje – czyli przykładowo przez Policję – po doprowadzeniu do groźnego wypadku.
Istotą badań jest skontrolowanie osobowości, sprawności umysłowej kierowcy i sprawności psychomotorycznej, co ma zapewnić bezpieczeństwo jemu i pozostałym uczestnikom ruchu drogowego oraz zapobiegnięcie nieszczęściom, jakie mogą być skutkiem na przykład nieuwagi czy zbyt wolnych reakcji.

Jak wyglądają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddaje się kierowców, nie należą do skomplikowanych. Polegają zbadaniu reakcji psychomotorycznych z zastosowaniem specjalnych urządzeń. Podczas badań bierze się pod uwagę wiek osoby badanej, gdyż badane parametry obniżają się wraz z wiekiem, a więc trzeba przyjąć odpowiedni punkt odniesienia.
Jeśli chodzi o ważność badań, to badania kierowców najczęściej wykonuje się co pięć lat, ale gdy ukończyli sześćdziesiąt lat – co trzydzieści miesięcy, natomiast kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy ukończyli 65 lat, zmuszeni są poddawać się badaniom co rok.

Dane:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]

Close