Opróżnianie strychów – możesz to zlecić fachowcom

Nie wszystkie śmieci mogą trafić do zwyczajnego pojemnika na odpady komunalne. Przyczyny tych ograniczeń są rozmaite – czasem odpady przekraczają dopuszczalne wymiary, czasem zabraniają tego wprowadzone w Polsce akty prawne. Jak radzić sobie z tymi problematycznymi odpadami? Możemy zawieźć je do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, a krócej – do PSZOKU-u. W każdej gminie powinien pracować co najmniej jeden PSZOK, aczkolwiek w najsilniej zaludnionych miejscowościach możemy czasem wybrać jeden z kilku punktów. Na nieszczęście to rozwiązanie dostępne jest tylko dla osób, które mają dużą ilość wolnego czasu i własny samochód odpowiednią ilością wolnego czasu oraz własnym autem. Reszta słusznie uczyni, stawiając na wynajem kontenera na odpady.

Sprzątanie strychów i renowacje – kiedy wypożyczyć kontener na śmieci?

W czasie różnorodnego typu robót wytwarzane są niestandardowe odpady. Zwykle są to remonty mieszkań i przebudowa domu – chodzi z reguły o pokaźne ilości gruzu, a także opakowań po artykułach budowlanych. Wynajęcie kontenera okaże się również świetnym wyjściem, jeśli chcemy opróżnić strych – w takim przypadku zgromadzimy w nim wszelkie nieużywane od dawna zepsute urządzenia, stare meble i sprzęty. Opróżnianie strychów czy prace budowlane staną się znacznie łatwiejsze, jeśli z okna pomieszczania do kontenera podłączymy specjalny rękaw, który pozwoli bezpiecznie przenieść odpady bez konieczności wielokrotnego schodzenia i wschodzenia po schodach.

Komu zlecić sprzątanie strychów i piwnic lub kontenerowy wywóz śmieci?

Sprzątanie strychów, ale również kontenerowy wywóz różnych śmieci, to usługi świadczone m.in. przez przedsiębiorstwo DPR. W ich ramach zaopatruje się klienta w kontener o ustalonej objętości, który ten przez czas określony w umowie może zapełnić odpadami remontowymi lub starymi meblami. Pojemnik jest następnie odbierany z miejsca prac, a jego zawartość przekazywana jest do miejsca, w którym będzie legalnie zutylizowana zgodnie z ustawą o odpadach.

Close