Osuszanie domu – jak pomogą Ci specjaliści

Nawet jeśli budynek ustawiony jest na obszarze, gdzie wody gruntowe przebiegają stosunkowo nisko, istnieje zagrożenie, że z czasem ściany będzie przenikać wilgoć. Może się to przydarzyć też nagle w wyniku zalania przez nieszczelną instalację hydrauliczną bądź z powodu podtopienia, a czasami pojawienie się wilgoci następuje stopniowo w efekcie źle wykonanej lub osłabionej hydroizolacji murów.

Osuszanie ścian – w pierwszej kolejności identyfikacja przyczyn

Zawilgocenie murów nie świadczy od razu, że dom nie nadaje się do zamieszkania. W pierwszej kolejności trzeba zacząć od wykrycia przyczyn tworzenia się wilgotnych zacieków. We wnętrzach takich jak kuchnie, niewietrzone piwnice czy łazienki pojawiająca się na murach pleśń jest częściej efektem skraplania się pary wodnej lub przecieków z nieszczelnego tarasu albo dachu. Takie przypadki wymagają użycia jednego lub kilku rozwiązań: przywrócenia poprawnej wentylacji w pomieszczeniach, ogrzania ścian, ocieplenia murów, osuszania kondensacyjnego, użycia powłok paroszczelnych albo poziomych blokad przeciwwilgociowych. Niestety na obszarach, gdzie wody gruntowe sięgają wysoko i wnikają w fundamenty i ściany budowli lub gdy zdarzyło się podtopienie w wyniku powodzi (względnie silnych opadów atmosferycznych), osuszenie ścian stanowi już zadanie dla zawodowców z zakresu hydroizolacji.

Różne sposoby osuszania ścian

Specjaliści, którzy posiadają rozległe doświadczenie w osuszaniu ścian zarówno budynków mieszkalnych, jak i przemysłowych, rozpoczynają swoją pracę od diagnozy źródła zawilgocenia i stanu podmokłych ścian. Jest to podstawa do wskazania słusznych sposobów i materiałów służących do osuszenia. Zawilgocenie budynków ceglanych, których tynki nabrzmiewają i odpadają, a na ścianach tworzą się zacieki, z dużym prawdopodobieństwem spowodowane jest kapilarnym wnikaniem wilgoci w ściany. Po nieizolowanych murach z cegły woda wspina się wysoko – niekiedy wręcz na kilka metrów. Zdarza się to częstokroć, zwłaszcza w starych budynkach, jakkolwiek można na to zaradzić odtwarzając hydroizolację poziomą ścian, która przystopuje wznoszenie się wody ku górze. Kolejnym etapem, oczywiście po odpowiednim przygotowaniu murów, jest ich odgrzybienie oraz nałożenie izolacji pionowej.

Sprawne osuszenie ścian wymaga czasami odtworzenia hydroizolacji zewnętrznej. Zadaniem kompetentnej ekipy jest wtedy odsłonięcie zewnętrznej części ścian fundamentowych, pozbycie się zdegradowanej mat bentonitowych, izolacji bitumicznej bądź papy termozgrzewalnej, a w następnej kolejności wykonanie izolacji pionowej elastycznej albo mineralnej. W wielu przypadkach potrzebne będzie też odtworzenie łączenia izolacji ścian z izolacją pozostałych części budowli, jak stropy żelbetowe, płyty żelbetowe posadzkowe oraz dylatacje.

Close