Projekty budowlane – jak uporać się z urzędem?

Potrzebujesz sporządzić projekty budowlane Kraków? Świetnie trafiłeś! Kliknij w to miejsce

Trudno znaleźć ważniejszą inwestycję niż wzniesienie domu. Warto jednak pamiętać, że nie jest to proste wyzwanie, a największe problemy związane są z dopełnieniem różnych urzędowych formalności. Najpierw powinniśmy otrzymać pozwolenie na budowę – a zostanie wydane, jeżeli przedstawimy projekt budowlany. Projekt powinien zostać stworzony przez architekta, a jego zawartość ustalają odpowiednie ustawy. Co więc musi się w nim znaleźć? Zachęcamy do lektury naszego poradnika.

Zawartość projektów budowlanych

Najistotniejszym elementem projektu budowlanego będzie plan zagospodarowania działki. Dokument musi być sporządzony na mapie w skali 1:500 podpisanej przez geodetę oraz zawierać układ istniejących i wznoszonych budynków oraz sieci gazowych i wodociągowych. W planie zagospodarowania powinny być zawarte także dane o miejscu składowania odpadów, układzie roślin i płocie. Projekty budowlane powinny poza tym posiadać projekty wznoszonych domów, a nierzadko także informacje od podmiotów dystrybuujących wodę, gaz i prąd. W niektórych sytuacjach niezbędne będzie również dodanie wyników badań podłoża.

Projekty budowlane – czemu tak ważne?

Jak już napisaliśmy, projekty budowlane są potrzebne byśmy mogli otrzymać pozwolenie na budowę. Pamiętajmy, iż rozpoczęta inwestycja powinna przebiegać w myśl planu ustalonego w owym dokumencie, a wszystkie niezgodności będą przyczyną jej niezatwierdzenia.

Dane:
Joanna Kłusak Architekt
ul. Domki 17/1
31-519 Kraków

Mob.: +48 668 648 646
E-mail: [email protected]

Close