Tłumaczenia pisemne i ustne z języka rosyjskiego – oferta tłumacza przysięgłego

Po więcej szczegółów o tłumaczenia rosyjski Kraków zajrzyj tu.

Ostatnie lata to czas napływu do Polski studentów i pracowników ze Wschodu. Najwięcej jest między nimi Ukraińców oraz Rosjan. To sprawia, że wzrósł popyt na usługi świadczone przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – zwłaszcza rosyjskiego, którym posługuje się też ogromny odsetek Ukraińców. Dotyczy to szczególnie tłumaczy przysięgłych, dysponujących uprawnieniami do tłumaczenia dokumentów urzędowych oraz osobistych – a te w głównej mierze są konieczne do podjęcia zatrudnienia czy też nauki w naszym kraju.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – kiedy są potrzebne?

Wyłącznie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest kompetentny do translacji wszelkiego rodzaju oficjalnych dokumentów wydanych przez urzędy z Ukrainy, Kazachstanu, Rosji bądź Białorusi. Należą do nich między innymi dowody osobiste oraz prawa jazdy, świadectwa maturalne i ukończenia szkół, akty urodzenia czy zawarcia związków małżeńskich, a także certyfikaty potwierdzające zdobycie różnych uprawnień i kwalifikacji zawodowych. Poza tym należy mu powierzyć tłumaczenia umów cywilno-prawnych i kontraktów, dokumentów bankowych, wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe czy rejestracji pojazdów.

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – jak nim zostać?

Ważność tłumaczonych dokumentów sprawia, iż na tłumaczu przysięgłym leży wysoka odpowiedzialność. W związku z tym, by pracować w tym zawodzie, trzeba otrzymać stosowne uprawnienia. Tłumacz przysięgły winien być absolwentem studiów lingwistycznych, a w następnej kolejności zaliczyć egzamin państwowy potwierdzający jego znajomość języka. Do rozpoczęcia pracy jako tłumacz przysięgły niezbędne jest dodatkowo pełna zdolność prawna i posiadanie obywatelstwa UE.

Dane:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]

Close