Centralka telefoniczna

Producentami, a jednocześnie liderami branży centrali telefonicznych są Slican, Panasonic i Platan, które posiadają duże doświadczenie w produkowaniu centrali telefonicznych oraz szeroką ofertę modeli tych urządzeń dla każdego przedsiębiorstwa.

Centralki telefoniczne – do czego służą?

Centrala telefoniczna urządzenia zaprojektowane do łączenia abonentów w sieci telekomunikacyjnej na czas wymieniania informacji. Centrala telefoniczna pozwala zaoszczędzić więcej czasu osobom dzwoniącym, uprościć działanie przedsiębiorstwa oraz w wielkim stopniu zmniejszyć ponoszone koszty. Wszystkie centrale telefoniczne umożliwiają przekazywanie na numery wewnętrzne rozmów przychodzących, wykonywanie rozmów wewnątrz firmy bez żadnych kosztów (w obrębie centralki) oraz dyskryminację rozmów wychodzących polegających na zablokowania wyjść na połączenia miastowe, międzymiastowe i komórkowe. Centralka zezwala na przyznanie każdemu aparatowi telefonicznemu wew. numeru dozwolonego, który pozwala na rozmowy zewnętrzne. Ma ona również możliwość gromadzenia danych, które zostają zapisane w pamięci centrali dzięki czemu mamy możliwość sprawdzenia takich danych jak numer zewnętrzny i wewnętrzny, godzina rozmowy oraz przybliżony koszt.

Close