AWF w Krakowie i Vitberg – badania nad wpływem wibracji na organizm

Poszerz swoje wiadomości o marce Vitberg

W 2018 r. na krakowskim AWF-ie zainicjowano działanie pierwszej Pracowni Wibroterapii. Przedsięwzięcie powstało przy współudziale nowosądeckiej firmy Vitberg.

Zajęcia dydaktyczne oraz badania z produktami marki Vitberg

Pracownia Wibroterapii powstała w celu przeprowadzania badań naukowych nad wpływem wibroterapii na organizm ludzki. Odbywać się w niej będą również zajęcia dla studentów AWF-u z zakresu kosmetologii, fizykoterapii oraz odnowy psychosomatycznej. Zestawy RAM Vitberg+, w które wyposażona jest pracownia, posłużą jednocześnie do regeneracji zawodników. krakowskiej Pracowni Wibroterapii przyczyniła się do tego, że moduły Vitberg zaczęły testować AWF-y w Gdańsku i w Warszawie.

Do jakich badań przyczynią się urządzenia firmy Vitberg?

W przyszłości rezultaty testów mogą pomóc w usprawnieniu treningów sportowców czy doskonaleniu terapii pacjentów. Niewątpliwie w Pracowni Wibroterapii prowadzone będą prace badawcze z dziedziny biochemii i fizjologii. Obserwacji poddane zostanie oddziaływanie terapii wibracjami na mikrokrążenie i stany zapalne stawów. Rezultaty analiz będą porównywane z rezultatami uzyskiwanymi przez laboratoria z innych stron świata.

Dane:
Vitberg
ul. M. Borelowskiego 29
33-300 Nowy Sącz

Tel.: +48 18 442 33 69
E-mail: [email protected]

Close